Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Lekár: MUDr. Alžbeta Tóthová
Zdrav. sestra: Adriana Pódaová

Ordinácie: Dunajská Streda, Jahodná

Štandardná liečebno-preventívna starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu podľa Liečebného poriadku
Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti
Možnosť objednania si zdravotných služieb mimo ordinačných hodín
Poskytovanie preventívnych vyšetrení, hromadné očkovania (proti chrípke, tetanu, kliešťovej encefalitíde, infekčnej hepatitíde).

  • Pacienti na vyšetrenie prichádzajú bez objednania.
  • Ošetrovaní sú pacienti, ktorí majú s lekárom podpísanú dohodu.
  • Ráno sa robia odbery.


Služby nad rámec zdravotného poistenia:
  • Konzultácia celkového zdravotného stavu ohľadne možnosti liečby alternatívnymi metódami (individuálna dieta, vitaminoterápia, extrakty z byliniek, Jonášove kvapky a iné)
  • Voll-ova elektroakupunktúra
  • Medi-Taping
  • Biorezonancia terapia
  • Poradca hormonálnej rovnováhy
Uvedené služby je možné objednať telefonicky alebo osobne.
Služby nad rámec zdravotného poistenia poskytujeme aj pre u nás neregistrovaných pacientov.Copyright © 2008-2017 mojaambulancia.eu